جمعه 10 شهریور‌ماه سال 1385
داشتن یا بودن
نوشته شده توسط محسن موسوی زاده در ساعت 04:53 ب.ظ

 

داشتن یا بودن

 

افراد با خصوصیت« بودن » عقاید نوی را ارئه می دهند زیرا به چیزی محکم نچسبیده اند. آنها سرزنده اند، بی ریا هستند، زیرا در باره داشتن نگران نیستند و این نگرانی ذهن آنها را کور نمی کند.سر زندگیشان فراگیر است و اغلب به دیگران کمک می کنند که به اصطلاح از لاک خودشان بیرون بیایند و فراتر روند. در حالیکه افرادی با خصوصیت « داشتن » بر آنچه « دارند » تکیه می کنند لذا از نو آوری عاجزند. « داشتن » هر شخص و هر چیز را مرده و بی روح و تابع قدرت دیگران می کند.

 

هنر عشق ورزیدن

 

فقط یک چیز است که وجود عشق را اثبات می کند: عمق ارتباط، سرزندگی ونشاط هردو طرف؛ این میوه ای است که عشق با آن شناخته می شود.

               بیایید که امروز به اقبال و به پیروز                            چو عشاق نو آموز بر آن یار بگردیم

               در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک          بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم

                 شما مست نگشتید و از آن باده نخوردید                     چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم

 

قهرمان

 

مردم کسانی را که دارای دید و بصیرت نوی هستند و جرأت قدم گذاشتن در راه تازه ای را داشته و جسارت جلو رفتن را دارند ، تحسین می کنند. در اساطیر سمبل اینگونه افراد « قهرمان» است.قهرمانان کسانی هستند که جرأت در گذشتن از آنچه را که «دارند» به خود می دهند.در آیین بودایی ، بودا یک قهرمان است. او از آنجه دارد چشم می پوشد. یعنی از تمام امور مسلم جامعه هندی، مقام و خانواده، و به بی تعلقی روی می آورد. قهرمانی رتبه های مختلفی دارد ما می توانیم لا اقل قهرمان کوچکی باشیم . شاید اسباب بزرگی را هم فراهم آوردیم.

همه اینها را گفتم تا شاید مقدمه ای باشد برای عکسهایی از کسانی که دارای این ویژه گیهای مثبت هستند و به غلط نام آنهارا معلول جسمی گذاشته اند.

 

 

 

قهرمان بی ادعا

آقای طالب طیبی که به اصرار من مدالهایش را از گوشه کمد داخل سالن عمومی پیدا کرد و من آنهارا چیدم و با خودش عکسی از آنها گرفتم باشد که سر مشقمان قرار گیرد.

 

 

 


هنرمندان دوست داشتنی

 

 

 


وقتی دستها به هم عشق می ورزند

 

 


یک روز خوب با بهترین دوستان

 

 


جشن تولد همه آنها که می فهمند خوبیها را

 


بقیه عکسها باشد تا وقتی دیگر...