پنج‌شنبه 8 تیر‌ماه سال 1385
ما برای کشور و مردم مان چه کاری انجام داده ایم ؟
نوشته شده توسط محسن موسوی زاده در ساعت 03:28 ب.ظ

سلام

ما برای کشور و مردم مان چه کاری انجام داده ایم؟

بجای چشم دوختن بدست این و آن و اینکه مدام بپرسیم دیگران برای ما چه کاری کرده اند خوب است که گاهی به این بیندیشیم که ما برای کشور و مردم مان چه کاری انجام داده ایم و می توانیم انجام دهیم.