سه‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1385
اظهار نظر کنید !!!!
نوشته شده توسط محسن موسوی زاده در ساعت 08:32 ب.ظ

 

اظهار نظر کنید. !!!

ما ایرانیها بر عکس کشورهای پیشرفته آنطرف آبها آدمهای بی نظری هستیم!!!! که این یکی از دلایل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم است. داشتن انتقاد و نظرهای آگاهانه و ابراز بجای آن یکی از مشخصات بارز هر انسان فهمیده ومتمدنی است. بیایید با اینگونه بیانها دنیای بهتری برای خود و دیگران بسازیم. هیچکس کامل نیست.